fbpx

BLOG

 – Közeli családtagok vagy régi munkatársak hamis előjogai a vállalkozás indításától a működtetésig –

 

Családi vállalkozások esetében gyakori eset, hogy a tulajdonosok szeretnék a vállalkozásukban is közeli hozzátartozóikkal körülvenni magukat, sok esetben már a cégalapítástól kezdődően. 
Emiatt aztán gyakran nem a tényleges emberi értékek, hanem sokkal inkább érzelmi alapon, a rokoni kapcsolatok alapján helyeznek felelős pozícióba második generációs feltörekvő ifjakat, vagy közeli családtagokat már a vállalkozás indításakor.

De sajnos a családi kötelék önmagában még nem nyújt megnyugtató garanciát a jó hozzáállásra. 
Így bármilyen közeli családtagról is beszélünk, a génekkel sajnos nem öröklődik a tisztesség és az emberi nagyság. És még egy házassági kötelék sem elegendő biztosíték a helyes viselkedésre.
Születési, vagy házassági jogon még nem mindenkiben kovácsolódik eggyé a vezetéshez nélkülözhetetlen lelkierő, emberség, tisztesség és a magas  intelligencia nemes ötvözete. 
Bizony nem mindenki rendelkezik azokkal az emberi erényekkel, amelyek magasan az átlag fölé emelnek néhány kivételes képességű vezetőt. 

Közeli családtagok néha tévesen azt gondolják, hogy mindössze azért mert a családhoz tartoznak, alanyi jogon mentesülnek az általános szabályok és fegyelmi kötelezettségek alól, és úgy vélik, hogy igenis megengedhetnek magunknak bizonyos dolgokat. 
Néha látványosan demonstrálják, hogy rájuk egyáltalán nem vonatkoznak a céges kötelezettségek és úgy viselkednek, mintha ők lennének az alapítók, vagy a legfelső vezetők. 
Pedig ha lenne bennük szerénység és alázat példát vehetnének róluk, mert éppen ők azok, akik többnyire betartják a szabályokat.
De ehelyett már az első pillanattól kezdve tiszteletet és engedelmességet várnak el a mindenkitől, miközben többnyire semmit sem tesznek le az asztalra! 
A felsőbbrendű viselkedésük és lazaságuk pont emiatt fordul ellenük. 
Aki már egy kicsit jobban megismeri őket, tökéletesen tisztában van azzal, hogy a drága ruháik, csodaautóik, vagy a soha ki nem ürülő pénztárcájuk nem az ő érdemük. 
Csak szerencsésen beleszülettek, vagy beházasodtak a jóba. 
A tisztelet sohasem jár születési alapon, vagy alanyi jogon! 
A tiszteletet ki kell érdemelni!

A legjobb amit ezekkel a családtagokkal tehetünk, hogy nem engedjük be őket a csapatba, hanem hagyjuk, hogy inkább idegen területeken, más cégeknél próbálják ki magukat. Lássuk, hogy képesek-e olyan munkahelyeken is bizonyítani, ahol a nevük, vagy a státuszuk semmit sem jelent. 
És amennyiben egy külső környezetben is szépen megállják a helyüket, akkor már a hazai pályán is kaphatnak valamilyen felelős pozíciót akár a vállakozás indításakor. 
És sajnos néha ugyanezt a viselkedésmintát tapasztalni régi kollégák esetében is, akik szintén azt hiszik, hogy a cégnél eltöltött hosszabb idejük miatt kivételezett státuszban vannak, és emiatt nem vonatkoznak rájuk a céges szabályok. 

Sajnos ezek az emberek sem méltók arra, hogy kiemelt státuszban tartsuk őket. Hamis a lojalitásuk! 
Mert a lojalitás nem azt jelenti, hogy valaki régóta dolgozik már egy munkahelyen. 
A lojalitás szó jelentése a következő: “Kitartó megbízhatóság, amikor egy személy becsülettel kitart egy eszme, érdekek képviselete, cél, feladat, kötelesség teljesítése, illetve egy személy, közösség mellett, mert azt korábban megfogadta.” (Wiki szótár)
De ezek az emberek inkább csak megszokásból maradtak a cégnél. És tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy már képtelenek munkahelyet váltani. Céges őskövületek! 
És úgy is viselkednek, mert gyakran éppen ők azok, akik a leginkább ellenállnak a szükséges változásoknak és komolyan hátráltatják azoknak a  vezetőknek a termelési és rendfenntartási törekvéseit, akik a régi emlékeik miatt még erősen kötődnek hozzájuk.
Ennek ellenére az ellenállásukkal és tüntető viselkedésükkel komoly csalódásokat okoznak, pedig tőlük várnák el leginkább a feltétlen támogatást.
Ráadásul ezzel még súlyosan le is járatják az alapítókat, vagy a felső vezetőket, akik ezt a hozzáállást még elnézik nekik. 

Sajnos a legtöbb ilyen esetben minden jószándékú, javító törekvés teljesen hiábavaló.
Az egyetlen dolog amit egy ilyen helyzetben tehetünk, hogy nagyon határozottan helyretesszük az illetőt. De ha ennek ellenére továbbra is nyíltan ellenáll a szükséges változásoknak, vagy a háttérben alattomos aknamunkát folytat, akkor bármilyen régi emlékek is kötnek hozzájuk, az egész csapat védelmében kezeljük őket a helyzetnek megfelelően.
Ezek a szomorú tünetek mindkét esetben súlyos emberi gyarlóságról árulkodnak.
Bizony nem könnyű szembenézni egy kivételes képességű embernek azzal, hogy a hozzá közelállókból mennyire hiányoznak azok az emberi erények, amelyekkel szerette volna felruházni őket. 

Mert a megelőlegezett bizalommal, jóhiszeműen biztosított, jól fizető magas pozíció ellenére, méltatlan viselkedésükkel naponta hoznak szégyent a vezető fejére.
Szerencsére azért ismerek néhány nagyon szép történetet is, amikor második generációs fiatalok, vagy közeli házastársak gyönyörűen viszik tovább az alapítók értékrendjeit, követendő példát mutatva ezzel minden munkatársnak vagy akár átviszik mindezt egy újonnan indított vállalkozásba is.

Ők a saját teljesítményük és emberi értékeik alapján érdemelték ki a tiszteletet és a bizalmat!
És régi munkatársaknál is látok igazi hűséget és példaértékű, feltétel nélküli támogatást, akár új cég alapításánál is. 
Ezek az emberek az alapítók, vagy a felső vezetők igazi támaszai és valódi kincsei! 
Büszkék lehetnek rájuk. Ők tartják működésben és ők viszik majd tovább az alapítók eredeti értékrendjeit.
Mert a közeli családtagoknak és a régi munkatársaknak valójában nem előjogai vannak, hanem példamutatási kötelezettségei!

Mindig is ez volt az élet rendje. És még ma is ennek kell lennie a vállalkozás indításától a mindennapi működtetésig!