fbpx

IQ teszt

6 350 Ft

Leírás

Az IQ teszt azt méri, hogy mennyire képes valaki egy adott helyzetre gyorsan és jól reagálni. Ez a teszt a gyors problémamegoldás és a helyes döntések képességét vizsgálja. Megmutatja, hogy valaki mennyire okos, és mennyire képes egy adott szituációban rövid idő alatt helyesen dönteni, valamint, hogy mennyire képes valaki bizonyos élethelyzetekben megtalálni a jó megoldásokat, és az élet által felkínált helyzetekből kihozni a maximumot. Az IQ teszt eredményét írásban küldjük az ügyfeleinknek.

IQ besorolási értékek:

71-80: Ez a szint alacsonyabb fokú mentális retardációról árulkodik. Ezek az emberek nehezen birkóznak meg az élet alapvető kihívásaival. Nem annyira képesek önállóan megállni a lábukon. Többnyire állandó felügyeletre, vagy külső támogatásra és segítségre szorulnak. A lakosság 10%-át képviselik.

81-90: Ezen a szinten a személy már el tud végezni egy szakmunkásképző iskolát és képes kitanulni egy szakmát. Viszonylag könnyen el tud helyezkedni a szakmájában és fizikai munkájából tisztességgel meg tud élni. Gyenge, átlagon aluli intelligenciáról van szó. Betanított munkásként értékes hozzájárulást nyújthat. Képes monoton munkát végezni, de a komolyabb és az összetettebb feladatok elvégzése, vagy ahol már önálló gondolkodásra van szükség, nehézséget okozhat a számára. Ez az IQ szint a lakosság 10%-át érinti.

91-100: Ez az átlagos intelligencia szintje. Ezzel az IQ értékkel az emberek már le tudják tenni az érettségi vizsgát. Többnyire fizikai munkából élnek, vagy egyszerű adminisztrációs pozíciókban dolgoznak. Összetettebb feladatok elvégzése nem okoz különösebb gondit a számukra. A lakosság kb. 25%-a tartozik ebbe a kategóriába.

101-110: Az emberek ilyen IQ értékekkel esetleg már felsőfokú végzettséget is szerezhetnek. Amennyiben szorgalmasak és megbízhatóak, akkor hasznos és értékes munkatársak is lehetnek. Kisebb felelősségű pozíciókban szépen meg tudnak állni a saját lábukon, és képesek önálló döntéseket hozni a saját hatáskörükben. A lakosság 25%-a tartozik ide.

111-120: Ezek az emberek többnyire már felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és a középmenedzsmentben is megtaláljuk őket. Szorgalmas, megbízható és lojális munkaerőként komoly társadalmi értékkel bírnak. Képesek önállóan elvezetni egy csoportot, vagy akár egy részleget. A lakosság 12%-a rendelkezik ezekkel az IQ értékekkel.

121-130: Ilyen IQ eredménnyel általában már menedzseri pozíciókban találunk embereket. Amennyiben szorgalmasak és becsületesek, az alkotó és problémamegoldó képességükkel jelentősen hozzá tudnak járulni egy vállalkozás sikerességéhez. A lakosság 6%-a tartozik ebbe a csoportba.

131-140: Ez az eredmény már magas IQ kategóriába tartozik. Ezek az emberek képesek arra, hogy okosan és racionálisan továbbfejlesszék vagy javítsák azokat a területeket, amelyeken működnek. A lakosság 3% rendelkezik ezekkel a képességekkel.

141- Ez az IQ kategória az emberek azon kis csoportját tömöríti, akik képesek megváltoztatni a világunkat. Ez a kutatók, a fejlesztő mérnökök, a művészek és a feltalálók kicsiny csoportja. A lakosság 0,2%-a képes 140 pont feletti IQ tesztet írni. Sajnos sok bűnöző is ebbe a kategóriába tartozik. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy az IQ teszt nem a személy becsületességét, vagy a jóságát méri. Egy intelligens bűnöző, csak egy intelligens bűnöző!

Az IQ teszt kitöltő kérdőívét a megrendelést követően küldjük ki az ügyfeleinknek. Az IQ tesztet a munkatársaknak vagy a jelölteknek az ügyfél irodájában kell elektronikusan kitölteni. Az IQ teszt kitöltésére szigorúan 30 perc áll rendelkezésre. Az ügyfél felelőssége, hogy a teszt kitöltésének idejét felügyelje.

Az IQ teszt díja: 5.000 Ft + ÁFA/fő