fbpx

SZEMÉLYZETKIVÁLASZTÁSI KÖZPONT

A Személyzetkiválasztási Központ célja:

Gyors, megbízható és korrekt döntéstámogató információkkal nagymértékben segíteni a vezetőket a személyzetkiválasztásban, hogy az új munkatársak felvételénél, vagy a meglévő kollégáik kinevezésénél, áthelyezésénél biztos adatokra tudjanak támaszkodni, és a legjobb személyzeti döntéseket hozzák.

Gondoskodni arról, hogy elkerüljék a későbbi bajokat azáltal, hogy kapkodva és felületesen toboroznak, vagy csak szimpátia alapján választják ki a munkatársaikat.  

A Személyzetkiválasztási Központ tevékenysége:

A személyzetkiválasztási tesztelésekkel rendkívül megbízhatóan feltárjuk az emberek erősségeit és gyenge pontjait, az aktivitásuktól kezdve a felelősségvállalásukon keresztül egészen odáig, hogy hogyan kommunikálnak másokkal, és hogyan bánnak a környezetükben lévő emberekkel.

Az objektív tesztekkel, gyorsan és lézer precízen meg tudjuk mondani, hogy kit érdemes felvenni és kit kell inkább elengedni, továbbá arra is rávilágítunk, hogy kik azok az emberek, akiket már komolyabb felelősséget igénylő pozíciókra is ki lehet nevezni.

Megmutatjuk azt is, hogy a tesztelt személyt milyen pozíciókban érdemes foglalkoztatni. Milyen területeken érzi igazán elemében magát, és milyen tevékenységekben tudja a tudása és a képessége maximumát nyújtani.

A tesztelemzések során részletes, írásos tájékoztatást adunk a munkatársakról, amelyek rendkívül értékes információk lehetnek minden olyan vezető részére, aki igazán odafigyel az embereire.

Minden személyzetkiválasztási megbízásunkat a személyiségi jogok és a GDPR törvények maximális tiszteletben tartásával, anonim módon és teljes titoktartási kötelezettséggel szolgáltatjuk!

A Személyzetkiválasztási Központ szolgáltatásai:

Munkatárs képességi teszt:

A Munkatárs képességi teszt a termelési képesség 10 legfontosabb területét vizsgálja, amely átfogó képet nyújt a munkatársak alapvető képességeiről, erősségeiről és gyengeségeiről. Ezek a tulajdonságok alapvetően kellenek ahhoz, hogy valaki hasznos és értékes tagja legyen egy csoportnak.

Ez a teszt pontosan megmutatja a személy hozzájárulási képességét, valamint azt is, hogy mennyire képes az illető támogató környezetet teremteni maga köré, vagy mennyire lesz a későbbiekben teher és problémaforrás a csoport többi tagja számára.

A Munkatárs képességi teszt a legnagyobb pontossággal mutatja meg egy ember képességeiben rejlő lehetőségeket, de egyúttal feltárja a benne rejlő lehetséges problémákat vagy veszélyhelyzeteket is.

A teszt eredményét egy részletes írásos elemzésben küldjük el a megbízóinknak.

 

Hogy hitelességünket bizonyítsuk, az első Munkatársi képességi tesztet minden további kötelezettség nélkül, térítésmentesen elvégezzük Önnek, hogy meg tudjon győződni arról, hogy mennyire hasznos és értékes információkat adunk a munkatársak kiválasztásával és kezelésével kapcsolatban. 

A Munkatárs képességi teszt kitöltő kérdőívét a megrendelést követően küldjük ki az ügyfeleinknek a kitöltéshez szükséges instrukciókkal.

A tesztet a munkatársaknak, vagy a jelölteknek az ügyfél irodájában (nem az otthonában), megszakítás nélkül, elektronikusan kell kitölteni. A tesztelt személy a teszt kitöltéséhez nem kaphat segítséget.

A teszt 200 kérdésből áll, az átlagos kitöltési ideje 25-40 perc. A teszt kitöltése nincs időhöz kötve.

A Munkatárs képességi teszt díja: 25.000 Ft + ÁFA/fő

 

 

 

IQ teszt:

Az IQ teszt azt méri, hogy mennyire képes valaki egy adott helyzetre gyorsan és jól reagálni. Ez a teszt a gyors problémamegoldás és a helyes döntések képességét vizsgálja.

Megmutatja, hogy valaki mennyire okos, és mennyire képes egy adott szituációban rövid idő alatt helyesen dönteni, valamint, hogy mennyire képes valaki bizonyos élethelyzetekben megtalálni a jó megoldásokat, és az élet által felkínált helyzetekből kihozni a maximumot.

Az IQ teszt eredményét írásban küldjük az ügyfeleinknek.

 

IQ besorolási értékek:

71-80: Ez a szint alacsonyabb fokú mentális retardációról árulkodik. Ezek az emberek nehezen birkóznak meg az élet alapvető kihívásaival. Nem annyira képesek önállóan megállni a lábukon, többnyire állandó felügyeletre, vagy külső támogatásra és segítségre szorulnak. A lakosság 10%-át képviselik.

81-90: Ezen a szinten a személy már el tud végezni egy szakmunkásképző iskolát és képes kitanulni egy szakmát. Viszonylag könnyen el tud helyezkedni a szakmájában és fizikai munkájából tisztességgel meg tud élni.
Gyenge, átlagon aluli intelligenciáról van szó. Betanított munkásként értékes hozzájárulást nyújthat. Képes monoton munkát végezni, de a komolyabb és az összetettebb feladatok elvégzése, vagy ahol már önálló gondolkodásra van szükség, nehézséget okozhat a számára. Ez az IQ szint a lakosság 10%-át érinti.

91-100: Ez az átlagos intelligencia szintje. Ezzel az IQ értékkel az emberek már le tudják tenni az érettségi vizsgát. Többnyire fizikai munkából élnek, vagy egyszerű adminisztrációs pozíciókban dolgoznak. Összetettebb feladatok elvégzése nem okoz különösebb gondot a számukra. A lakosság kb. 25%-a tartozik ebbe a kategóriába.

101-110: Az emberek ilyen IQ értékekkel esetleg már felsőfokú végzettséget is szerezhetnek. Amennyiben szorgalmasak és megbízhatóak, akkor hasznos és értékes munkatársak is lehetnek. Kisebb felelősségű pozíciókban szépen meg tudnak állni a saját lábukon, és képesek önálló döntéseket hozni a saját hatáskörükben.
A lakosság 25%-a tartozik ide.

111-120: Ezek az emberek többnyire már felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és a középmenedzsmentben is megtaláljuk őket. Szorgalmas, megbízható és lojális munkaerőként komoly társadalmi értékkel bírnak. Képesek önállóan elvezetni egy csoportot, vagy akár egy részleget. A lakosság 12%-a rendelkezik ezekkel az IQ értékekkel.

121-130: Ilyen IQ eredménnyel általában már menedzseri pozíciókban találunk embereket. Amennyiben szorgalmasak és becsületesek, az alkotó és problémamegoldó képességükkel jelentősen hozzá tudnak járulni egy vállalkozás sikerességéhez. A lakosság 6%-a tartozik ebbe a csoportba.

131-140: Ez az eredmény már magas IQ kategóriába tartozik. Ezek az emberek képesek arra, hogy okosan és racionálisan továbbfejlesszék vagy javítsák azokat a területeket, amelyeken működnek. A lakosság 3% rendelkezik ezekkel a képességekkel.

141- Ez az IQ kategória az emberek azon kis csoportját tömöríti, akik képesek megváltoztatni a világunkat. Ez a kutatók, a fejlesztő mérnökök, a művészek és a feltalálók kicsiny csoportja. A lakosság 0,2%-a képes 140 pont feletti IQ tesztet írni. Sajnos sok bűnöző is ebbe a kategóriába tartozik. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy az IQ teszt nem a személy becsületességét, vagy a jóságát méri. Egy intelligens bűnöző, csak egy intelligens bűnöző!

Az IQ teszt kitöltő kérdőívét a megrendelést követően küldjük ki az ügyfeleinknek. Az IQ tesztet a munkatársaknak vagy a jelölteknek az ügyfél irodájában kell elektronikusan kitölteni. Az IQ teszt kitöltésére szigorúan 30 perc áll rendelkezésre. Az ügyfél felelőssége, hogy a teszt kitöltésének idejét felügyelje.

Az IQ teszt díja: 5.000 Ft + ÁFA/fő

 

Komplex személyzetkiválasztási szolgáltatás:

A Komplex személyzetkiválasztási szolgáltatás célja, hogy jelentős mértékben meggyorsítsuk a személyzetkiválasztási procedúrát, azáltal, hogy a gyakorlatban személyesen is részt veszünk az értékes munkatársak kiválasztásban.

Minden vezetőnek komoly segítség, ha biztosan megtaláljuk a számára az értékes jelölteket, és még időben kiszűrjük azokat, akiket nem szabad felvenni, mert biztos, hogy nem fognak hozzájárulni a vállalkozás sikerességéhez.

A Komplex személyzetkiválasztási szolgáltatás a Képességi-, az IQ- és a Duplikációs tesztekből áll, de ezen felül a megbízó igényeit pontosan felmérve elvégzünk egy teljesen objektív, professzionális állásinterjút is a jelöltekkel, továbbá leellenőrizzük és hitelesítjük a jelölt referenciáit is.

Duplikációs teszt:

Csak a Komplex személyzetkiválasztási szolgáltatás részeként szolgáltatjuk.

Nagyon sok vezető szembesült már olyan helyzettel, hogy egy utasítását a munkatársai félreértették és ebből később komoly problémája származott. Ráadásul a vétkes munkatárs gyakran képes megesküdni a vezetője életére, hogy a rossz utasítást kapta tőle.

A Duplikációs teszt a személy környezetére vonatkozó megértését vizsgálja. Ha utasítást adunk valakinek, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a személy mit ért meg belőle, vagy mennyire érti félre a szavainkat és a szándékainkat. Ez a teszt pontosan megmutatja, hogy mennyire van szétszóródva valaki figyelme, vagy mennyire képes az illető odafigyelni arra, amit csinál.

A Komplex személyzetkiválasztási szolgáltatás a Személyzetkiválasztási Központunkban történik. A megbízóval előzetesen elvégzett részletes interjú alapján elvégezzük mindhárom tesztet, valamint a professzionális állásinterjút. Az ellenőrzött és hitelesített referenciákat követően részletes tájékoztatást adunk a megbízónak a jelöltekről, feltüntetve azt is, hogy javasoljuk-e a jelöltet felvételre vagy sem.

A Komplex személyzet kiválasztási szolgáltatás díja: 50.000 Ft + ÁFA/fő