fbpx

BLOG

 – A jó vezető

 

Sajnos sok esetben megfigyelhetjük, hogy amikor gyenge jellemű emberek kerülnek hatalomra valamilyen politikai hatalomváltás, álságos karrierépítés, vagy örökletes jogok által, mennyi fájdalmat és kárt tudnak okozni a környezetükben élőknek.

Ezeknek klasszikus történelmi példái Néró, Sztálin, valamint az összes elnyomó diktátor, de sajnos a hétköznapjainkban is megtalálhatjuk ezek szomorú példáit.

Minden jó vezető rendelkezik egy alapvető tulajdonsággal, egy olyan, semmivel sem összehasonlítható belső hajtóerővel, amely ösztönös tiszteletet vált ki a többi emberből. Valójában ez helyezi őket a csoport élére és nem a hivatalos titulusuk. 

A rangja miatt legfeljebb csak félelemből, vagy egyéni érdekekből fognak bárkit is követni. De elnyomás útján, vagy a talpnyalóktól sohasem kaphatunk őszinte támogatást.

És sajnos néha személyes tapasztalatból is tudjuk, hogy mennyire hiábavaló régi munkatársakat, jó szakembereket, vagy közeli családtagokat ezen erény hiányában fontos vezetői pozícióba helyezni.

Dobó Istvánt sem a kardforgatási tudása tette mindannyiunk számára példaképpé, nem is HR képzések és vezetőképzések sorozata, hanem az a lelkierő és példamutatás, amellyel még a hatalmas túlerő és veszély ellenére is képes volt kitartani és megnyerni magának azt a maroknyi védőt, akik még az életüket is hajlandóak voltak feláldozni a nemes ügyért.

És ugyanez a lelki erő és emberség jellemezte Mindszenty bíborost, Olofsson Placid atyát, és Tőkés Lászlót is, akik szellemi vezetőként csupán a rendíthetetlen hitük erejével tartották a lelket elnyomott honfitársaikban.

Ezért fontos meghatároznunk azokat az alapvető tulajdonságokat, amelyekkel egy jó vezetőnek mindenféleképpen rendelkeznie kell, hogy elsősorban önmagunk számára legyen viszonyítási alapunk, valamint olyan élethelyzetekre is, amikor bárkit komolyabb pozícióba akarunk helyezni. Ugyanakkor fontos, hogy képezzük is őket, ezért kell elküldeni ezeket az embereket vezetőképzőkre, és menedzser képzésre.

A legfontosabb vezetői tulajdonságok így a következők lennének:

  1. Egy jó vezető sohasem rendeli a saját hasznát vagy kényelmét a csoport érdeke fölé.
  2. Egy jó vezető nem él vissza a pozíciójából adódó lehetőségekkel, hanem az egész csoport érdekében gyakorolja vezetői hatáskörét és felelősen viseli a vezetés komoly terhét.
  3. Egy jó vezetőnek van konkrét jövőképe, pontosan megfogalmazott céljai, valamint ezek elérésére kidolgozott stratégiái és programjai.
  4. Egy jó vezető folyamatos kommunikációban van a munkatársaival és jól is kommunikál. Így képes átadni a vízióit az embereinek, hogy azok megértsék, egyetértsenek vele és elkötelezettek legyenek a programjai végrehajtásában.
  5. Egy jó vezetőnek mindig van több működő megoldása is a nehéz helyzetekre. Bármikor képes előrántani a fehér nyulat a cilinderből”.
  6. Egy jó vezető meghallgatja az embereit és elfogadja a jó megoldásaikat, amennyiben azok az egész csoport érdekét szolgálják.
  7. Egy jó vezető nagyon jól ismeri az embereit. Ismeri az erős oldalukat és a gyengeségeiket is. Így pontosan tudja, hogy milyen feladatot bízhat rájuk és miben szorulnak segítségre.
  8. Egy jó vezető személyesen törődik az embereivel. Nem alantas beosztottként kezeli őket, hanem a beosztásuktól függetlenül olyan partnerként tekint rájuk, akikkel együtt, közösen fogja elérni a céljait.
  9. Egy jó vezető sohasem kivételezik az embereivel. Nincsenek üdvöskéi és nincsenek kipécézett áldozatai.
  10. Egy jó vezető sohasem mutat gyengeséget az emberei előtt és sohasem panaszkodik nekik.
  11. Egy jó vezető példát mutat szabálykövetésből, becsületből és az adott szó megtartásának kötelezettségél.
  12. Egy jó vezető a legkisebb jó teljesítést is odaillően és megfelelően elismeri.

A teljesség igénye nélkül ezek azok az alapvető emberi erények, amelyek szinte minden jó vezetőben kivétel nélkül megtalálhatók. 

Nem kell feltétlenül vezetőnek születni! Vannak dolgok, amelyeket elsajátíthatunk vezetőképzőkön és menedzser képzéseken.

A követendő példaképek, valamint az élethelyzetekből adódó értékes és néha fájdalmas tapasztalatok ötvözik nemes erénnyé az igazi vezetői kvalitásokat. Ez minden bölcsesség előszobája. 

De nem lesz mindenkiből jó vezető. Az emberi nagyság nem mindenkinek adatik meg. 

Kis formátumú, gyenge, önző, vagy gyáva emberekre sohasem fognak felnézni. És sohasem fogják tisztelni őket! Még akkor sem, hogyha a világ legjobb vezetőképzőit és menedzser képzéseit végezték el.

A gyenge jellemű emberek bármilyen magas rangra, vagy pozícióra kapaszkodnak is fel, sohasem kapnak igazi tiszteletet. És sohasem kapják meg a környezetük feltétlen támogatását. 

Nem rosszul születtek, menet közben vesztek el. A jellemük fejlődött rossz irányba.

A fenti felsorolás stabil támpontul szolgálhat önmagunk vizsgálatához, és segít megelőzni a bajokat minden olyan esetben, amikor valakit egy magasabb felelősséggel járó vezetői pozícióba akarunk helyezni.

Mert a jó vezető igazi ereje nem a rendelkezési jogában, hanem a lelki nagyságában, a tudatosságában, valamint az emberségében mutatkozik meg.

Remélem, hogy hasznosnak találja ezeket a nézőpontokat, és él az útmutatással.